WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic ENT

 

SmartClinic ENT   New Edition 

ENT Clinic Management System

ระบบซอฟต์แวร์บริหารทั่วไปและ คลินิกแพทย์ หู คอ จมูก ออกแบบโดยเฉพาะ 

******************************************************************************

เวอร์ชั่นใหม่ 2021-2024 

*******************************************************************

คลินิกหู คอ จมูก (ENT Clinic)

-ออกแบบสำหรับคลินิกแพทย์หู คอ จมูก โดยเฉพาะ
-รายการยาและเวชภัณฑ์สำหรับคลินิกแพทย์ หู คอ จมูก และเพิ่มเติมและตัดออกได้
-นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ X-ray หรือ วิดีโอผ่าตัด
-ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
-ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน / Finger Scan ได้
-มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
-ใบรับรองแพทย์แบบใหม่
-คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ / ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ
-คลังยารายงานสินค้าคงคลัง
-จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula Med:FM)/ จ่ายยาซ้ำ (Remed:RM)/ จ่ายยาจ่ายประจำ (Popular med:PM) ให้แพทย์เลือกใช้
-จ่ายยาตามแบบมาตรฐานและแบบใหม่ (OM) ให้แพทย์เลือกใช้
-สั่งแล็บตามสูตร (Formula Lab:FL) แพทย์สามารถสั่งแล็บเป็นสูตรที่เซ็ตไว้ตามโรค หรือสั่งรายตัว หรือเพิ่มเติมจากสูตรหรือตัดออกได้
- ระบบ  Telemedicine ตรวจคนไข้แบบรีโมทแบบง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine
-บริการหลังการขายตลอดชีพ ไม่ต้องมีคูปองบริการ รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ
-ไม่มีค่าบริการรายปี

เวอร์ชั่นใหม่นี้  เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานให้เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไปและคลินิก หู คอ จมูก  โดยเฉพาะ บันทึกค่าทางการแพทย์ เก็บเป็นประวัติเพื่อติดตามคนไข้ได้ เเละเก็บรูปภาพทีได้จาก X-ray เเละ รูป OPD ได้ ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้  และอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างมากมาย ออกแบบสำหรับคลินิกแพทย์ หู คอ จมูก หรือ หมอ ENT โดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด  ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน เก็บรูปภาพทีจากสเเกนได้  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

 

ระบบ Telemedicine

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine