WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Nice 5.0 Lite

 

SmartClinic Nice 5.0 Lite New Edition  >>> mySQL
ระบบซอฟต์แวร์บริหาร ภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ 

เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์  ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg

เหมาะสำหรับคลินิกเสริมความงาม ผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม ลดน้ำหนัก ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลคนไข้
บันทึกผลการรักษา ค่ารักษา คอร์สการรักษา ทรีทเมนท์ และอื่นๆ
แพทย์ที่ต้องการระบบฐานข้อมูลคนไข้ที่เป็นมาตรฐานและขยายแบบเครือข่ายได้ในอนาคต
แพทย์ที่ต้องการปรับปรุงการทำงานของคลินิคให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

สำหรับติดตั้งเครื่องเดียวแบบ Stand Alone

 


สำหรับติดตั้งคลินิกเครือข่าย มีระบบติดต่อกับเซริฟเวอร์กลาง สำหรับ Network หลายสาขา

 เวชระเบียน (คนไข้)
บันทึกประวัติคนไข้และตรวจสอบย้อนหลัง พิมพ์บัตรคนไข้ พิมพ์บัตรตรวจ บันทึกภาพคนไข้ จากกล้องดิจิตอล หรือเว็บแคม
แบ่งประเภทคนไข้ด้วยแถบสี เพื่อให้แยกคนไข้ได้ทันทีที่มารับการรักษา
พิมพ์ OPD Card ให้กับแพทย์เพื่อสั่งยา สั่งหัตถการ ทรีทเมนท์ ได้
พิมพ์บัตรคนไข้
ระบบนัดหมาย ส่ง SMS / อีเมล์เดือนการนัดหมาย
ระบบจัดคิวคนไข้ ไม่ต้องซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว
แฟ้มแสดงคนไข้นัด แฟ้มคนไข้ตามคิว แฟ้มคนไข้รอตรวจ แฟ้มสรุปยอดคนไข้ต่อวัน เดือน ปี
การจัดยาตามใบสั่งแพทย์
การจัดยาโดยไม่ผ่านแพทย์ประวัติการซื้อ / ทำคอร์ส


การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ /การขายยาหน้าร้าน


ถ่ายถาพ/บันทึกประวัติจากกล้องเว็บแคมได้ทันที

 

 

 

 

 ส่ง SMS หมายถึง เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย วันเกิด วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด

การส่งข้อความ

     ผู้ส่ง หมายถึง ชื่อคลินิกทีส่ง

     เบอร์มือถือ หมายถึง เบอร์มือถือคนไข้

     ข้อความที่ส่ง หมายถึง ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

     Username & Password หมายถึง รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

     Send หมายถึง ส่งข้อความ

หมายเหตุ ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20 Call Center 02-949-7806

 ส่ง Email หมายถึง คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์ ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่ ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

การเงินและจ่ายยา (ค่ารักษา)
คีย์รายการยา รายการหัตถการ ค่า DF รายการอื่นๆ จากใบสั่งแพทย์
คำนวณค่ารักษา ส่วนลด พิมพ์ใบสั่งยา ฉลากยา ใบเสร็จ อัตโนมัติ
บันทึกประวัติการรักษา จ่ายยา ผลแล็บ ICD10/9 Remed / Formula Med
บันทึกค่า น้ำหนัก ส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้โดยอัตโนมัติ


คลังยา
ควบคุมคลังยา ใบสั่งซื้อยา ยาหมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ วัตถุออกฤทธิ์
เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ เตือนยาก่อนหมดอายุ เตือนยาไม่พอจ่าย ฯลฯ
ตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ มีระบบรับยาเข้า สั่งซื้อยากับผู้แทนจำหน่าย
กำหนดรหัสยาแบบมอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
ระบบค้นหายา และจ่ายยาแบบชื่อทางการค้า (Trade name) หรือ ชื่อสามัญ (Generic name)
รายงานรายได้ รายได้บุคคล แยกตามประเภทคนไข้ คนไข้ รายได้แยกเป็นส่วน ๆ
รายงานการจ่ายยา รายงานบจ 8 / 9/ 10
กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของซอฟต์แวร์ รหัสผ่านซอฟต์แวร์ การอัพเดทฐานข้อมูลยา
สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ฉลากยา จอแสดงผล ได้ทันที
การสั่งซื้อสินค้าและระบบช่วยเหลือออนไลน์