WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic CC Xtra

 

SmartClinic CC Xtra New Edition 
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกในบริษัทและโรงงาน ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC (Company Contract) ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.5.0 Standard และ SmartClinic Nice ได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป โดยเฉพาะสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

 

 

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC Xtra ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป  และโดยเฉพาะคลินิกที่มีคนไข้สวัสดิการบริษัทฯ ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง   ระบบต่างๆ เช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบแยกแผนกคนไข้  ระบบจัดกลุ่มคนไข้ด้วยระบบแถบสีเพื่อสะดวกในการแยกประเภท  ระบบคัดคนไข้ออกนอกระบ ระบบทำแถบสีกับคนไข้ที่ต้องระวัง  ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบ


  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสำหรับ SmartClinic CC (Company Contract) โดยเฉพาะ  โดยคลินิกสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา  เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด   การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท  สามารถกำหนดได้ที่หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > แผนกคนไข้   ดังรูป  เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว รายการ แผนก / สังกัด / บริษัท จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มาลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทแผนก / สังกัด / บริษัท ได้เช่นกัน 

ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง  ส่งข้อความ

หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่า

 
  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง ครั้งจึงจะได้ยา ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้   ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์

ใบรับรองแพทย์มีให้เลือก แบบ และ ใบรับรองตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


ระบบการเงินที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และ แจกแจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และระบบส่วนลดแยกตามชนิด และประเภทของคนไข้ เช่น VIP มีส่วนลดของยา การรักษา  มีส่วนลดกี่เปอร์เซนต์?  ระบบการค้างชำระ  ระบบพิมพ์ใบเสร็จ  ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

คลังยาและเวชภัณฑ์

รายงาน