WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic TM

 

SmartClinic TM   New Edition 

ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

******************************************************************************

เวอร์ชั่นใหม่ 2024 

******************************************************************************

คลินิกแพทย์แผนไทย (Traditional Medicine Clinic)  ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 20 ปี

คลินิกแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine Clinic)

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

- นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ Xray หรือ วิดีโอผ่าตัด
- ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
- ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน / Finger Scan ได้
- มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
- มีข้อมูลเริ่มต้นให้ (Startup Data) เช่น รายการยา รายการหัตถการ รายการแล็บ ฯลฯ
- จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula Med:FM)/ จ่ายยาซ้ำ (Remed:RM)/ จ่ายยาจ่ายประจำ (Popular med:PM) ให้แพทย์เลือกใช้
- จ่ายยาตามแบบมาตรฐานและแบบใหม่ (OM) ให้แพทย์เลือกใช้
- สั่งแล็บตามสูตร (Formula Lab:FL) แพทย์สามารถสั่งแล็บเป็นสูตรที่เซ็ตไว้ตามโรค หรือสั่งรายตัว หรือเพิ่มเติมจากสูตรหรือตัดออกได้
- ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ไทย-อังกฤษ
- พิมพ์ฉลากยา ไทย-อังกฤษ, ฉลากยาแบบเปล่าหรือสกรีนชื่อคลินิก
- ใบเสร็จรับเงิน, ใช้กับจอแสดงผลยอดเงินชำระได้, ลิ้นชักอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ A4 หรือ Slip, มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้
- คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ / ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ
- คลังยารายงานสินค้าคงคลัง
- ระบบรายงานแบบ Dashboard แสดงกราฟเปรียบเทียบให้รายเดือน รายปี เพื่อดูแนวโน้ม
- ระบบรายงานรายได้ รายงานคนไข้ รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ รายงานการจ่ายยา รายงานคนไข้ค้างชำระ รายงานวันเดือนปีเกิดคนไข้
- ระบบ  Telemedicine ตรวจคนไข้แบบรีโมทแบบง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine
- บริการหลังการขายตลอดชีพ ไม่ต้องมีคูปองบริการ รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ
- ไม่มีค่าบริการรายปี

 

หมายเหตุ

  • ก่อนเริ่มใช้งาน มีบริการนำเข้าข้อมูลเก่าหรือมีข้อมูลเริ่มต้น (Startup Data) ให้ก่อน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเปิดคลินิกได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ให้คำปรึกษาการจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ใช้งานร่วม, เซ็ตอัพอุปกรณ์ให้ฟรี
  • ให้คำปรึกษาการเชื่อมต่อและติดตั้งให้

 


 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป

เวชระเบียน (คนไข้)

การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึ่งมีส่วนของการ  เพิ่มคนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไข้ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เข้ามารับการรักษาภายในคลินิก  และการพิมพ์บัตรคนไข้

 

ลงตำแหน่งการรักษา

แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก  ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

 

ประวัติการรักษาแบบสรุปรวม (All-in-one)

   ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น  แพทย์สามารถเลือกดูประวัติตามการมาตรวจของคนไข้เป็นวันที่ (Visit) และด้านขวามือจะมีภาพที่เก็บไว้  โดยเก็บย้อนหลังหรือการสแกนเก็บจากเครื่องสแกนก็ได้  แพทย์สามารถเลือกภาพมาขยายดูภาพต้นแบบ (Original) ได้  ไฟล์เหล่านี้สามารถเก็บได้ในรูปแบบ ไฟล์ภาพ JPEG / ไฟล์AVI/MP4 / ไฟล์DICOM ฯลฯ เอกสาร PDF MSWord/ ไฟล์เสียง

 

 

ระบบ Telemedicine

 

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine