WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic TM Plus

 

SmartClinic TM Plus  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 

******************************************************************************

เวอร์ชั่นใหม่ 2024 

******************************************************************************

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป 

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

- นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ Xray หรือ วิดีโอผ่าตัด
- ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
- ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน / Finger Scan ได้
- มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
- มีข้อมูลเริ่มต้นให้ (Startup Data) เช่น รายการยา รายการหัตถการ รายการแล็บ ฯลฯ
- จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula Med:FM)/ จ่ายยาซ้ำ (Remed:RM)/ จ่ายยาจ่ายประจำ (Popular med:PM) ให้แพทย์เลือกใช้
- จ่ายยาตามแบบมาตรฐานและแบบใหม่ (OM) ให้แพทย์เลือกใช้
- สั่งแล็บตามสูตร (Formula Lab:FL) แพทย์สามารถสั่งแล็บเป็นสูตรที่เซ็ตไว้ตามโรค หรือสั่งรายตัว หรือเพิ่มเติมจากสูตรหรือตัดออกได้
- ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ไทย-อังกฤษ
- พิมพ์ฉลากยา ไทย-อังกฤษ, ฉลากยาแบบเปล่าหรือสกรีนชื่อคลินิก
- ใบเสร็จรับเงิน, ใช้กับจอแสดงผลยอดเงินชำระได้, ลิ้นชักอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ A4 หรือ Slip, มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้
- คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ / ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ
- คลังยารายงานสินค้าคงคลัง
- ระบบรายงานแบบ Dashboard แสดงกราฟเปรียบเทียบให้รายเดือน รายปี เพื่อดูแนวโน้ม
- ระบบรายงานรายได้ รายงานคนไข้ รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ รายงานการจ่ายยา รายงานคนไข้ค้างชำระ รายงานวันเดือนปีเกิดคนไข้
- ระบบ  Telemedicine ตรวจคนไข้แบบรีโมทแบบง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine
- บริการหลังการขายตลอดชีพ ไม่ต้องมีคูปองบริการ รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ
- ไม่มีค่าบริการรายปี

 

หมายเหตุ

  • ก่อนเริ่มใช้งาน มีบริการนำเข้าข้อมูลเก่าหรือมีข้อมูลเริ่มต้น (Startup Data) ให้ก่อน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเปิดคลินิกได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ให้คำปรึกษาการจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ใช้งานร่วม, เซ็ตอัพอุปกรณ์ให้ฟรี
  • ให้คำปรึกษาการเชื่อมต่อและติดตั้งให้

 

 

 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM Plus  ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป  +++++ เพิ่มเติมในส่วนการขายคอร์ส สำหรับการแพทย์แผนไทย นับจำนวนการทำและตัดจำนวนเมื่อมาใช้บริการ และผู้ทำ 

 เวชระเบียน (คนไข้)

      การบริหารจัดการหน้าคนไข้  ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญในการจัดการข้อมูลคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในคลินิก  ซึ่งมีส่วนของการ  เพิ่มคนไข้  ลบข้อมูล  ค้นหา  และบันทึกประวัติคนไข้ต่าง ๆ    ซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนแรกสุดที่คนไข้เข้ามารับการรักษาภายในคลินิก  และ การพิมพ์บัตรคนไข้

 

การใช้บริการคอร์ส 

การใช้บริการคอร์สทางแพทย์แผนไทย  เลือกจองคอร์ส ซื้อคอร์ส บริการ มีบันทึกจำนวนครั้งของแต่ละคอร์ส ลบจำนวนการใช้งาน ผู้ให้บริการ ฯลฯ

 

ระบบการจ่ายยาในห้องแพทย์ บางครั้งแพทย์อยากได้ระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิธีการใช้ยาของคนไข้แต่ละคนได้  โดยให้มีข้อมูลพร้อมเปลี่ยนแปลงให้พร้อม และ บันทึกไว้เป็นประวัติการจ่ายยาคนไข้ (History Data) ในแต่ละครั้งที่มารับการรักษา (Visit) แพทย์สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงในห้องตรวจได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ เครื่องพิมพ์ฉลากยาและ ฉลากยา สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.accessory.worldmedic.com

 

ลงตำแหน่งการรักษา

แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก  ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

ประวัติการรักษาแบบสรุปรวม (All-in-one)

   ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้ โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น  แพทย์สามารถเลือกดูประวัติตามการมาตรวจของคนไข้เป็นวันที่ (Visit) และด้านขวามือจะมีภาพที่เก็บไว้  โดยเก็บย้อนหลังหรือการสแกนเก็บจากเครื่องสแกนก็ได้  แพทย์สามารถเลือกภาพมาขยายดูภาพต้นแบบ (Original) ได้  ไฟล์เหล่านี้สามารถเก็บได้ในรูปแบบ ไฟล์ภาพ JPEG / ไฟล์เอกสาร PDF MSWord/ ไฟล์เสียง AVI/MP4 / ไฟล์DICOM ฯลฯ