WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic 3 Plus

 

SmartClinic V.3.0 Plus  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ


เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN


รูปแบบ ซอฟต์แวร์สำหรับร้านคลินิกและโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาดสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยมีเวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้

 SmartClinic Standard
 SmartClinic Professional
 SmartClinic Network
 SmartClinic Plus  

ราคาและเลือกแบบเพื่อคลินิกท่าน

  มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.5
 

 มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.5

รายงานคนไข้ประกันสังคม...ดูแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคนไข้ประกันสังคม 
ข้อมูลส่วนตัวคนไข้ 

- Interface ใหม่ที่น่าใช้และสะดวกกว่าเดิม มีให้เลือกหลายแบบ
- ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์
- ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับระบบซอฟต์แวร์เก็บรูปภาพ

- รองรับระบบซอฟต์แวร์เก็บภาพ SmartImage ได้ทันที
- บจ. 
บจ. บจ. 10 ที่มีให้เลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบฟอร์มเปล่า
-
 ระบบช่วยเหลือและข้อมูลที่น่าสนใจ SIS

- ฯลฯ

   

 จุดเด่น

- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องปิดโปรแกรมอันใดอันหนึ่ง
- ลดขึ้นตอนการใช้ Mouse มากที่สุด

- การส่งถ่ายข้อมูลเร็วกว่า
- มีระบบสำรองข้อมูลที่รวดเร็วและนำกลับมาใช้งานใช้ง่าย

   
  คุณสมบัติ

ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9, ICD-10 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
ระบบเก็บข้อมูลคนไข้สมบูรณ์แบบ
ระบบส่งคนไข้ไปแต่ละห้อง
ระบบห้องตรวจที่มีข้อมูลที่เพียบพร้อม
ห้องจ่ายยาที่ใช้งานง่าย
ระบบห้องจ่ายเงิน
ระบทั้งหมดจะเห็นได้จากหน้าเดียวและแก้ไขในการเข้าใช้แต่ละคนได้
ระบบที่จำลองจากโรงพยาบาล ดังนั้น แพทย์จะคุ้นเคยเป็นอย่างดี ฯลฯ

   
    ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลินิกทั้งหมดห้เป็นระบบยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
- ระบบตารางนัดหมายคนไข้, สรุปการนัดหมายคนไข้แต่ละราย
- สามารถควบคุมและตรวจสอบรายรับ-ต้นทุนของร้านยาได้รัดกุมมากขึ้น
- มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของคลินิก (All in one)
- โปรแกรมใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
กำหนดราคาขายยาแต่ละตัว ปริมาณเตือนการสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
- กำหนดค่ารักษา ค่ายา ค่าตรวจแล็ ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
-โปรแกรมสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / Me / 98 / NT / 2000 โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบต่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
- ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับบุคลากรแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลนิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

 
  ความสามารถของโปรแกรม
   
 

  คนไข้

ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลคนไข้ได้หลายฟังก์ชั่น
ระบบบาร์โค้ดสำหรับบัตรคนไข้
ระบบตารางนัดหมายคนไข้ และ สรุปการนัดหมายในแต่ละวัน,เดือน
พิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้ 
แบบมาตรฐานและเลือกสัญลักษณ์ได้
ระบบคนไข้บัตรประกันสังคม
ระบบคนไข้บัตรประกันสุขภาพ
- ระบบคนไข้บัตร 
30 บาท
- พิมพ์บัตรคนไข้
- พิมพ์บัตรตรวจ

ระบบส่งต่อคนไข้ไปยังห้องตรวจรักษา

   
 

 ตรวจรักษา

- ระบบบันทึกการรักษา
- ระบบการส่งตรวจแล็บ กรอกได้ไม่จำกัด
- ระบบการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้ 
แบบ เลือกสัญลักษณ์คลินิกได้
- ระบบวันนัดหมายคนไข้
- ระบบบันทึกการรักษา
ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์)
ICD-10(มีให้ครบสมบูรณ์)
Re-Med(เรียกการรักษาย้อนหลังได้ตามวันเวลา)

- ข้อมูลการรักษาเรียกข้อมูลการรักษาเดิม
- ระบบการสั่งยา
- ประวัติคนไข้ย้อนหลังและผลตรวจต่างๆ ที่เรียกดูได้ง่าย

   
 

  คลังยา

- บันทึกข้อมูลยาในสต็อก กำหนดรายละเอียดสต็อกของยาแต่ละตัว แสดงรายการยาที่ถึงกำหนดที่ต้องสั่งซื้อ รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- พิมพ์ใบสั่งซื้อยา รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อยา ระบบสมาชิก พิมพ์บัตรสมาชิก
- ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า
- คำนวณค่ายา ส่วนลดโดยอัตโนมัติ พิมพ์ใบเสร็จ ฉลากยา ตัดสต็อกยา
- พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10
- กำหนดค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม การอัพเดทฐานข้อมูลยา โปรแกรม การลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้า และช่วยเหลือออนไลน์
- ระบบบาร์โค้ดของลูกค้าและสต็อกยา

   
 

  ข้อมูลยา

- ระบบค้นหายาทั้งระบบชื่อสามัญและชื่อทางการค้า
- ข้อมูลทีเกี่ยวกับยาแต่ละชนิด และ การใช้ยาแต่ละชนิด
- ระบบพิมพ์ข้อมูลยาแต่ละชนิด สำหรับคนไข้
- ระบบเพิ่มรูปยาแต่ละชนิดได้

   
 

 รายได้

บันทึกข้อมูลรายได้รายวัน
- สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
สรุปรายได้แต่ละวัน, เดือน, ปี และแต่ละช่วงเวลา
- สรุปรายได้ของแพทย์แต่ละท่าน

   
 

 ตั้งค่า

- ระบบการแสดงข้อมูลคลินิกและสัญลักษณ์ของคลินิก
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลินิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบเลขที่ผู้ป่วยแบบเลือกเองหรือแบบอัตโนมัติ
- ระบบตั้งราคาการตรวจแล็บ
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

- ระบบสั่งซื้อยาออนไลน์
- ระบบประมูลยาออนไลน์
- ระบบสำรองข้อมูลแยกตามแผนกต่างๆหรือ รวมทั้งหมด

- กำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งานได้ พร้อมรหัสผ่านที่ตั้งได้เอง
- ใช้งานร่วมกับเครื่องลิ้นชักอัตโนมัติและจอแสดงผลได้

   
 

  วิธีใช้

Text
Multimedia
HTML Online

   
 

  Plug & Play Bar Code

- ระบบ Plug & Play BarCode หมายถึง ซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที ทั้งระบบประวัติคนไข้และสต๊อกยา

   
 

 รายงานต่างๆ

- ใช้กับกระดาษต่อเนื่องเพื่อพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
- ใช้กับกระดาษลาเบลยาเพื่อปรินส์ข้อแนะนำการใช้ยาได้
- ใช้กับกระดาษ A4 ได้ทันที

   
 

  ความต้องการของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 900 MHZ
- หน่วยความจำ 512  MB
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768 Pixel

 

 หมายเหตุ  กรณีใช้ Windows XP SP2 กรุณาศึกษาการติดตั้งที่นี่