WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Nice NW

 

SmartClinic Nice NW New Edition >>> SQL Server
ระบบซอฟต์แวร์บริหารภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
เวอร์ชั่นใหม่นี้  มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์  ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ  ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

 

 • 01.jpg
 • 04.gif
 • 07.gif
 • 10.gif
 • 15.jpg
 • 17.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 32.jpg

 
     
     
     
การติดตั้ง การติดตั้ง การติดตั้ง
   

 

 

 • เหมาะสำหรับคลินิกเสริมความงาม  ผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม ลดน้ำหนัก ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลคนไข้
 • บันทึกผลการรักษา ค่ารักษา คอร์สการรักษา ทรีทเมนท์ และอื่นๆ
 • แพทย์ที่ต้องการระบบฐานข้อมูลคนไข้ที่เป็นมาตรฐานและขยายแบบเครือข่ายได้ในอนาคต
 • แพทย์ที่ต้องการปรับปรุงการทำงานของคลินิคให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 • ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
 • ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย มีระบบติดต่อกับผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย สวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 • สามารถติดตั้งแบบเครื่องเดียว (Stand Alone) หรือแบบเน็ตเวิรค์ (Network)
 • ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูล กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้แต่ละท่านได้
 • ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขาในอนาคตได้
 • ระบบช่วยเหลือออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ความสามารถ

 • บันทึกประวัติคนไข้และตรวจสอบย้อนหลัง พิมพ์บัตรคนไข้ พิมพ์บัตรตรวจ บันทึกภาพคนไข้
 • ส่งข้อมูลคนไข้ที่มารักษาระหว่างห้องตรวจ ห้องยา ห้องทรีทเมนท์ และคิดค่ารักษาได้
 • บันทึกประวัติการรักษา จ่ายยา ผลแล็บ ICD10/9  Remed  / Formula Med
 • บันทึกภาพคนไข้ก่อน และหลังการรักษา เปรียบเทียบภาพก่อนหลังได้ (Before & After)
 • บันทึกตำแหน่งการรักษาในบริเวณต่างๆ ของร่างกายได้ และเลือกรูปส่วนต่างๆ ที่จะลงได้
 • บันทึกค่า น้ำหนัก ส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้โดยอัตโนมัติ
 • คำนวณค่ารักษา  ส่วนลด พิมพ์ใบสั่งยา ฉลากยา  ใบเสร็จ อัตโนมัติ
 • ควบคุมคลังยา ใบสั่งซื้อยา ยาหมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ  วัตถุออกฤทธิ์
 • ตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ มีระบบรับยาเข้า สั่งซื้อยากับผู้แทนจำหน่าย
 • กำหนดรหัสยาแบบมอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
 • ระบบค้นหายา และจ่ายยาแบบชื่อทางการค้า  (Trade name) หรือ ชื่อสามัญ (Generic name)
 • รายงานรายได้ รายได้บุคคล แยกตามประเภทคนไข้ คนไข้ รายได้แยกเป็นส่วน ๆ Incentive สำหรับแพทย์และพนักงานที่ทำทรีทเมนท์
 • รายงานการจ่ายยา  รายงานบจ 8 / 9/ 10
 • กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของซอฟต์แวร์  รหัสผ่านซอฟต์แวร์  การอัพเดทฐานข้อมูลยา
 • สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ฉลากยา จอแสดงผล ได้ทันที
 • การสั่งซื้อสินค้าและระบบช่วยเหลือออนไลน์

 

 
 

    ระบบเวชระเบียนที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ และเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสอดคล้อง มีการปรับปรุงและออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้งานง่าย มีระบบคนไข้นัด เลือกดูได้ตามวันและมีระบบส่งอีเมล์ ส่ง SMS ระบบนัด  ระบบคิวส่งตรวจที่ไม่เสียเวลาให้คนไข้รับบัตรคิว ระบบรอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละห้อง ระบบคนไข้รวม ข้อมูลการแพ้ยา โรคประจำตัว ข้อมูลสิทธิการรักษา ประวัติการรักษา การจัดยาตามใบสั่ง(กรณีมีชื่อเป็นคนไข้แต่มารับยาต่อเนื่องไม่พบแพทย์) การขายยาหน้าร้าน (ขายให้คนไข้ทั่วไป)  การพิมพ์บัตร OPD

   
   
  ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                   หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                         หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                      หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password   หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                 หมายถึง   ส่งข้อความ

 หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง 3 ครั้งจึงจะได้ยา 1 ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง 4 แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ 1 แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้   ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์ SmartClinic Nice 5.0

 

   สามารถลงตำแหน่งการรักษา วางแผนการรักษาสำหรับคนไข้แต่ละราย นำภาพจากกล้องดิจิตอลหรือภาพมาตรฐานที่มีในซอฟต์แวร์ สามารถพิมพ์ภาพตำแหน่งการรักษา และบันทึกในการ Visit แต่ละครั้งได้ แพทย์สามารถย้อนดูประวัติในแต่ละครั้งพร้อมภาพประกอบได้

 

แพทย์สามารถเก็บภาพคนไข้แต่ละรายและสามารถนำภาพก่อนและหลังการรักษาในแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบให้คนไข้เห็นได้ เพื่อแสดงผลการรักษาและมีผลดีขึ้นอย่างไร

 

  ระบบคลังยาที่นำจุดเด่นจากซอฟต์แวร์บริหารร้านยาอันดับหนึ่ง SmartDrugstore ทำให้แพทย์สามารถบริหารจัดการยาในคลินิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท่านจะได้ใช้งานคลังยาที่เพียบพร้อมและรายงานที่ครบสมบูรณ์แบบที่ท่านไม่เคยพบในซอฟต์แวร์ใดๆ

 

 การให้บริการทรีทเมนท์ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ทั้งเรื่องการเก็บข้อมูลการให้บริการ แพทย์ เจ้าหน้าที่ และ รายการเกี่ยวกับคอร์ส
ทรีทเมนท์ทั้งหมด  ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและดูแลได้ทั้งหมด ระบบคอร์สและทรีทเมนท์จึงเหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นด้วยประการทั้งปวง