WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Opthalmo

 

SmartClinic Opthalmologist สำหรับคลินิกจักษุแพทย์และคลินิกทั่วไป  New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกจักษุแพทย์และคลินิกทั่วไป

เวอร์ชั่นใหม่ อัพเดท 18 สิงหาคม 2563

เวอร์ชั่นใหม่นี้  เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไปและคลินิกจักษุแพทย์ บันทึกค่าสายตา และเก็บเป็นประวัติสายตาเพื่อติดตามคนไข้ได้  ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้  และอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างมากมาย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน  มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

 • 02.jpg
 • 04.jpg
 • 06.jpg
 • 09.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg

 
SmartClinic For Opthalmologist พร้อมแล้วสำหรับจักษุแพทย์ทุกท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกด้านนี้โดยเฉพาะ........มีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อให้จักษุแพทย์สามารถติดตตามการรักษาและบริหารงานคลินิกด้านนี้ได้ง่ายและสะดวกขึ้นอย่างมาก
 
 
ระบบเวชระเบียนที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ และเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสอดคล้อง มีการปรับปรุงและออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้งานง่าย มีระบบคนไข้นัด เลือกดูได้ตามวันและมีระบบส่งอีเมล์ ส่ง SMS ระบบนัด  ระบบคิวส่งตรวจที่ไม่เสียเวลาให้คนไข้รับบัตรคิว ระบบรอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละห้อง ระบบคนไข้รวม ข้อมูลการแพ้ยา โรคประจำตัว ข้อมูลสิทธิการรักษา ประวัติการรักษา   ข้อมูลการฝากครรภ์ หลังคลอด  บริการนอกสถานที่  การพิมพ์บัตร OPD ฯลฯ
 
 
  ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง  ส่งข้อความ

หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง ครั้งจึงจะได้ยา ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้   ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์
 
 
แพทย์สามารถเก็บภาพที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยการตั้งครรภ์และพยาธิสภาพของคนไข้แต่ละรายได้  เช่น ภาพจากฟิมพ์เอกซ์เรย์  อัลตราซาวด์  ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ฯลฯ  แพทย์สามารถนำภาพก่อนและหลังการรักษาในแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบให้คนไข้เห็นได้ อธิบายข้อมูลประกอบ เพื่อแสดงผลและวางแผนการรักษาต่อไป
 
 
 
ระบบการเงินที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และ แจกแจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และระบบส่วนลดแยกตามชนิด และประเภทของคนไข้ เช่น VIP มีส่วนลดของยา การรักษา  มีส่วนลดกี่เปอร์เซนต์?  ระบบการค้างชำระ  ระบบพิมพ์ใบเสร็จ  ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
 
 

ส่วนของการวัดค่าสายตาก่อนส่งตรวจ

มีการวัดสายตาคนไข้ก่อนที่จะส่งตรวจ โดยการบันทึกค่าต่างๆ ตามหลักการของจักษุแพทย์

 
 
ค่าที่ตรวจได้จะถูกส่งเข้าไปยังห้องตรวจแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโดยแพทย์ และ แพทย์สามารถลงผลบันทึกอย่างอื่น เพื่อประกอบการรักษาได้
 
ใบสั่งตัดแว่น  จักษุแพทย์สามารถกรอกแบบฟอร์มออกใบตัดแว่นให้กับคนไข้ได้ทันที  เก็บไว้เป็นประวัติการรักษาและส่งฝ่ายตัดเลนส์ และ ใบรับแว่นสำหรับคนไข้ มารับแว่นตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม
 

ใบรับรองแพทย์  ใบรับรองแพทย์ที่ออกแบบสำหรับคลินิกจักษุแพทย์โดยเฉพาะ  มีทั้งแบบมาตรฐานทั่วไปและแบบคลินิกเฉพาะด้านจักษุแพทย์โดยตรง แพทย์สามารถดึงภาพที่ได้บันทึกไว้มาออกในใบรับรองแพทย์และสั่งปรินออกมาให้กับคนไข้ได้   รวมถึงการค่าต่างๆที่เกี่ยวกับด้านตา  ที่ครอบคลุมและไม่มีซอฟต์แวร์ใดพัฒนาได้