WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Poly

 

SmartClinic Poly 5.0   New Edition 

ซอฟต์แวร์บริหารงานโพลีคลินิกที่เป็นคลินิกทั่วไปและคลินิกทันตกรรม ร่วมกัน

"ซอฟต์แวร์บริหารงานโพลีคลินิก""คลินิกทั่วไป" เเละ "คลินิกทันตกรรม" ออกแบบสำหรับคลินิก ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 20 ปี 

******************************************************************************

เวอร์ชั่นใหม่ 2024 

******************************************************************************

ฟังก์ชั่นการทำงาน

- นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ Xray หรือ วิดีโอผ่าตัด
- ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
- ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน / Finger Scan ได้
- มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
- มีข้อมูลเริ่มต้นให้ (Startup Data) เช่น รายการยา รายการหัตถการ รายการแล็บ ฯลฯ
- จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula Med:FM)/ จ่ายยาซ้ำ (Remed:RM)/ จ่ายยาจ่ายประจำ (Popular med:PM) ให้แพทย์เลือกใช้
- จ่ายยาตามแบบมาตรฐานและแบบใหม่ (OM) ให้แพทย์เลือกใช้
- สั่งแล็บตามสูตร (Formula Lab:FL) แพทย์สามารถสั่งแล็บเป็นสูตรที่เซ็ตไว้ตามโรค หรือสั่งรายตัว หรือเพิ่มเติมจากสูตรหรือตัดออกได้
- ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ไทย-อังกฤษ
- พิมพ์ฉลากยา ไทย-อังกฤษ, ฉลากยาแบบเปล่าหรือสกรีนชื่อคลินิก
- ใบเสร็จรับเงิน, ใช้กับจอแสดงผลยอดเงินชำระได้, ลิ้นชักอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ A4 หรือ Slip, มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้
- คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ / ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ
- คลังยารายงานสินค้าคงคลัง
- ระบบรายงานแบบ Dashboard แสดงกราฟเปรียบเทียบให้รายเดือน รายปี เพื่อดูแนวโน้ม
- ระบบรายงานรายได้ รายงานคนไข้ รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ รายงานการจ่ายยา รายงานคนไข้ค้างชำระ รายงานวันเดือนปีเกิดคนไข้
- ระบบ  Telemedicine ตรวจคนไข้แบบรีโมทแบบง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine
- บริการหลังการขายตลอดชีพ ไม่ต้องมีคูปองบริการ รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ
- ไม่มีค่าบริการรายปี

 

หมายเหตุ

  • ก่อนเริ่มใช้งาน มีบริการนำเข้าข้อมูลเก่าหรือมีข้อมูลเริ่มต้น (Startup Data) ให้ก่อน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเปิดคลินิกได้เร็วยิ่งขึ้น
  • ให้คำปรึกษาการจัดหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ใช้งานร่วม, เซ็ตอัพอุปกรณ์ให้ฟรี
  • ให้คำปรึกษาการเชื่อมต่อและติดตั้งให้

 


"ซอฟต์แวร์บริหารงานโพลีคลินิก""คลินิกทั่วไป" เเละ "คลินิกทันตกรรม""ออกแบบสำหรับคลินิก ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 20 ปี"
ออกแบบสำหรับโพลีคลินิกแพทย์หลายสาขาโดยเฉพาะ

ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต

ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน
Finger Scan ได้
ให้ห้องแพทย์สั่งยา สั่งหัตถการ ค่า DF ทำนัดคนไข้
จ่ายยาตามสูตรแพทย์ / จ่ายยาซ้ำ (Remed)
ใบรับรองแพทย์ /สแกนเก็บภาพ OPD ได้
คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ
ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ / รายงานสินค้าคงคลัง
มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
รายงานคนไข้ รายได้ คลังสินค้า ฯลฯ
บริการหลังการขายตลอดชีพ ***ไม่ต้องมีคูปองบริการ***
รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ ***ไม่มีค่าบริการรายปี***