WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  [email protected]

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic Ortho

 

SmartClinic Ortho New Edition 

ระบบบริหารงานคลินิกทั่วไป คลินิกกระดูกและข้อ ออกแบบสำหรับคลินิกแพทย์โรคกระดูกและข้อ โดยเฉพาะ

******************************************************************************

เวอร์ชั่นใหม่ 2024 

******************************************************************************

 คลินิกกระดูกและข้อ (Orthopedic Clinic)  ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 20 ปี

ระบบบริหารงานคลินิกทั่วไป คลินิกกระดูกและข้อ ออกแบบสำหรับคลินิกแพทย์โรคกระดูกและข้อ โดยเฉพาะ  รายการยาและเวชภัณฑ์สำหรับคลินิกโรคกระดูกและข้อ และเพิ่มเติมและตัดออกได้  นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ X-ray หรือ วิดีโอผ่าตัด

ฟังก์ชั่นการทำงาน

- นำเข้าข้อมูลยา ข้อมูลภาพ Xray หรือ วิดีโอผ่าตัด
- ใช้งานไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต ติดตั้งเพียง 5 นาที พร้อมใช้งาน
- ลงทะเบียนคนไข้ / เครื่องอ่านบัตรประชาชน / Finger Scan ได้
- มีรายการยาพร้อมใช้งาน 300 กว่ารายการ
- มีข้อมูลเริ่มต้นให้ (Startup Data) เช่น รายการยา รายการหัตถการ รายการแล็บ ฯลฯ
- จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula Med:FM)/ จ่ายยาซ้ำ (Remed:RM)/ จ่ายยาจ่ายประจำ (Popular med:PM) ให้แพทย์เลือกใช้
- จ่ายยาตามแบบมาตรฐานและแบบใหม่ (OM) ให้แพทย์เลือกใช้
- สั่งแล็บตามสูตร (Formula Lab:FL) แพทย์สามารถสั่งแล็บเป็นสูตรที่เซ็ตไว้ตามโรค หรือสั่งรายตัว หรือเพิ่มเติมจากสูตรหรือตัดออกได้
- ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ไทย-อังกฤษ
- พิมพ์ฉลากยา ไทย-อังกฤษ, ฉลากยาแบบเปล่าหรือสกรีนชื่อคลินิก
- ใบเสร็จรับเงิน, ใช้กับจอแสดงผลยอดเงินชำระได้, ลิ้นชักอัตโนมัติ, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ A4 หรือ Slip, มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราให้
- คลังยาและเวชภัณฑ์ใหม่ เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ / ยาใกล้หมดอายุ / ยาหมดอายุ
- คลังยารายงานสินค้าคงคลัง
- ระบบรายงานแบบ Dashboard แสดงกราฟเปรียบเทียบให้รายเดือน รายปี เพื่อดูแนวโน้ม
- ระบบรายงานรายได้ รายงานคนไข้ รายงานคลังยาและเวชภัณฑ์ รายงานการจ่ายยา รายงานคนไข้ค้างชำระ รายงานวันเดือนปีเกิดคนไข้
- ระบบ  Telemedicine ตรวจคนไข้แบบรีโมทแบบง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine
- บริการหลังการขายตลอดชีพ ไม่ต้องมีคูปองบริการ รีโมทให้บริการได้ทั่วประเทศ
- ไม่มีค่าบริการรายปี

 

หมายเหตุ

· ก่อนเริ่มใช้งาน มีบริการนำเข้าข้อมูลเก่าหรือมีข้อมูลเริ่มต้น (Startup Data) ให้ก่อน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเปิดคลินิกได้เร็วยิ่งขึ้น

· ให้คำปรึกษาการจัดหาคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ใช้งานร่วม, เซ็ตอัพอุปกรณ์ให้ฟรี

· ให้คำปรึกษาการเชื่อมต่อและติดตั้งให้

 


 

 

 


 

SmartClinic Ortho เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกกระดูกและข้อรุ่นล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นมาตรฐาน 4.0 ที่เป็นที่นิยมของคลินิกทั่วประเทศ ในการตอบสนองการใช้งานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยบริหารงานของแพทย์ ทีมงานได้รวบรวมความต้องการต่างๆ จากแพทย์ทั่วประเทศเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง SmartClinic Ortho จนได้ซอฟต์แวร์ที่ถือเป็นมาตรฐานการใช้งานในคลินิกแพทย์ทั่วไป (Gold Standard) ทั้งนี้ SmartClinic Ortho  มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเข้ามาอย่างมาก ซึ่ีงแพทย์จะพบฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ในระบบซอฟต์แวร์โรงพยาบาลในราคาหลายล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นการยกระดับการบริหารงานคลินิกของแพทย์ไทย และ ระบบอื่นๆ ที่เตรียมรองรับการใช้งานที่เป็น Global มากยิ่งขึ้น SmartClinic Ortho  ถือเป็นซอฟต์แวร์รุ่นแรกที่ได้รับการพัฒนาในตระกูล SmartClinic Ortho  Series ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นในเวอร์ชั่นนี้ มีดังนี้

 

เวชระเบียน

 

อุปกรณ์ใช้งานเพิ่มเติมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 • เครื่องอ่านบัตรประชาชน (PID Reader) ช่วยให้ทำประวัติคนไข้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูล เพียงนำบัตรประชาชนคนไข้เสียบเข้าเครื่องอ่าน ระบบซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลจากบัตรพร้อมรูปถ่ายเข้ามายังซอฟต์แวร์ กดบันทึกข้อมูล ส่งตัวคนไข้เข้าพบแพทย์ได้ทันที

 • กล้องเว็บแคม (Web Cam Camera) ทำประวัติ ในกรณีที่คนไข้ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา ก็สามารถทำประวัติอย่างง่าย ถ่ายภาพคนไข้ ออกรหัสคนไข้อัตโนมัติ ส่งเข้าพบแพทย์ได้ทันที

 

ห้องตรวจรักษา

ที่ห้องแพทย์เมื่อเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์กรอกข้อมูล แพ้ยา และโรคประจำตัวคนไข้มา เมื่อส่งเข้าห้องแพทย์ ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงเป็นตัวหนังสือเตือนสีแดงวิ่งเพื่อเตือนแพทย์ ซึงจะมีประโยขน์ในการวินิจฉัยและการจ่ายยา สั่งแล็บ และหัตถการเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนนั้น แพทย์ต้องกดปุ่มเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และ ข้อมูลเตือนนี้จะแสดงที่ห้องค่ารักษา (จ่ายยา) ด้วย เพื่อเตือนห้องจัดยาและการเงินเพื่อตรวจสอบก่อนการจัดยาหลังจากแพทย์สั่งได้อีกรอบ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

 

 

ระบบในการรักษา

 • ลงบันทึกผลการรักษา ลงตำแหน่งการรักษา
 • เก็บภาพการรักษา ภาพเอ็กเรย์
 • เก็บสแกน OPD Card
 • ระบบการจ่ายยา /จ่ายยาซ้ำ (Re MED:RM) /จ่ายยาตามสูตรแพทย์ (Formula MED:FM)/จ่ายยาที่ใช้บ่อย (Popular MED:PM) / จ่ายยาเต็มรูปแบบ (Overview MED:OM)
 • ระบบการสั่งแล็บ / สั่งแล็บแบบสูตร (Formula LAB:FL)
 • ระบบการสั่งหัตถการ
 • ระบบออกใบรับรองแพทย์ 9 แบบ  และ 2 ภาษา แพทย์สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบและพิมพ์ออกมาเซ็นได้ทันที
 • ระบบนัดหมายคนไข้
 • ลงตำแหน่งการรักษา

 

เป็นฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถสั่งยาแบบสูตรยาหรือเลือกยาจากกลุ่มยาที่จัดไว้แล้ว   โดยแพทย์สามารถกำหนดสูตรยาไว้ก่อน เช่น สูตรยาตามโรค  กลุ่มยาที่ใช้รักษา  กลุ่มยาที่เบิกได้ เบิกไม่ได้  เป็นต้น  เมื่อแพทย์ต้องการสั่งยาจากสูตรนี้ เพียงกดปุ่ม FM (Formula Med) เลือกสูตรยาที่สร้างไว้    โดยการคลิกที่ช่องด้านหน้าชื่อสูตรยา  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงให้เลือก พร้อมจำนวนยาที่จ่ายให้พร้อม  และหากแพทย์ต้องการเลือกสูตรอื่นเพื่อจ่ายร่วมกัน ก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องของสูตรอื่น  รายการยาในสูตรนั้นก็จะแสดงร่วมกันกับสูตรยาแรก เพื่อให้แพทย์ได้เห็นรายการยาทั้งหมดที่จะจ่าย พร้อมกันนี้ระบบจะแสดงจำนวนคงคลังของยาทุกตัวเพื่อให้แพทย์ได้ทราบจำนวนคงคลังที่สามารถจ่ายได้  หากยาไม่พอจ่าย แพทย์สามารถปรับจำนวนยาได้ในช่อง “จ่ายครั้งละ”  เมื่อจะจ่ายยาแล้ว กดที่ปุ่ม “คัดลอกรายการยาที่เลือกไว้>>” เพื่อให้รายการยาที่เลือกไปแสดงในช่องพร้อมจ่ายด้านขวามือ  รายการยาในสูตรหากไม่ได้ต้องการตัวใดก็สามารถคลิกเลือกออกจากช่องด้านหน้า เพื่อคัดออกได้

 

 

Remed 

ระบบจ่ายยาซ้ำให้คนไข้ที่มารักษาต่อเนื่อง  ปรับปรุงให้แพทย์สามารถเปลี่ยนจำนวนยาที่จะสั่งได้ เพื่อความเหมาะสมในการสั่งแต่ละครั้ง และ วิธีใช้ยาจะเหมือนครั้งก่อนที่เคยจ่าย

 

 

     ทำให้ไม่ต้องส่งกลับมาแก้ไขจำนวน 

การจ่ายยาของแพทย์ในห้องตรวจ ปัญหาหนึ่งที่พบมากคือ  แพทย์ไม่มีระบบเตือนยาหมด ยาไม่พอจ่าย หรือแจ้งจำนวนที่สั่งได้  สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทางทีมงานได้นำมาคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและง่ายในการใช้งาน เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบจำนวนของยาที่เหลืออยู่ในสต๊อก เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่า สั่งยาไปแล้ว  ห้องจัดยาแจ้งว่ายาไม่พอจ่าย  หรือ เวอร์ชั่นเดิมจะแจ้งให้แพทย์ทราบเฉยๆว่า "ยาไม่พอจ่าย" แต่ไม่ได้แจ้งจำนวน ทำให้แพทย์ไม่รู้ว่า สามารถจ่ายยาให้กับคนไข้ได้จำนวนเท่าไหร่  ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อมีระบบนี้

  หมายเหตุ เครื่องพิมพ์ฉลากยาและ ฉลากยา สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ www.accessory.worldmedic.com

 

เป็นฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถสั่งแล็บแบบสูตรยาได้หรือเลือกแล็บจากกลุ่มกลุ่มที่จัดไว้แล้วก็ได้   โดยแพทย์สามารถกำหนดสูตรแล็บไว้ก่อน เช่น สูตรสั่งแล็บตามโรค   กลุ่มแล็บเฉพาะโรค  เป็นต้น  เมื่อแพทย์ต้องการสั่งแล็บจากสูตรนี้ เพียงกดปุ่ม FL (Formula Lab) ในแฟ้ม "รายการแล็บ" เลือกสูตรแล็บที่สร้างไว้    โดยการคลิกที่ช่องด้านหน้าชื่อ FL   รายการแล็บในสูตรนั้นก็จะแสดงให้เลือก พร้อมราคาต่อเทส  และหากแพทย์ต้องการเลือกสูตรอื่นเพื่อจ่ายร่วมกัน ก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องของสูตรอื่น  รายการแล็บในสูตรนั้นก็จะแสดงร่วมกันกับสูตรแล็บแรก เพื่อให้แพทย์ได้เห็นรายการแล็บทั้งหมดที่จะสั่ง   เมื่อจะจ่ายยาแล้ว กดที่ปุ่ม “คัดลอกรายการแล็บที่เลือกไว้>>” เพื่อให้รายการแล็บที่เลือกไปแสดงในช่องพร้อมจ่ายด้านขวามือ  รายการแล็บในสูตรหากไม่ได้ต้องการตัวใดก็สามารถคลิกเลือกออกจากช่องด้านหน้า เพื่อคัดออกได้   ระบบจะคำนวณค่าแล็บทั้งหมดที่สั่งให้อัตโนมัติ  ทำให้สะดวก รวดเร็ว สำหรับแพทย์มากๆ

การลงตำแหน่งการรักษา

ทั่วไปแพทย์จะต้องลงในกระดาษธรรมดา แต่ใน SmartClinic Ortho แพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป (Paperless) เพราะแพทย์สามารถเลือกรูปภาพมาตรฐาน / รูปของคนไข้ที่ถ่ายไว้ / รูปภาพจากฟิล์มเอกซเรย์ / อัลตราซาวด์ / หรือ รูปที่ถ่ายจากกล้องเว็บแคม ณ ขณะนั้น เพื่อลงตำแหน่งการรักษาได้ทันที แพทย์สามารถบันทึกตำแหน่งการักษา และบันทึกข้อมูลไปพร้อมกัน และเก็บไว้เป็นประวัติของคนไข้ หรือพิมพ์ออกมาเก็บไว้ในแฟ้มคนไข้ ในกรณีไฟดับหรือไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  โดยการลงตำแหน่งการรักษาจะบันทึกได้ Visit ละ 5 รูป

 

 

 

 

ใบรับรองแพทย์ 

ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ออกได้ 8 แบบ และ แบบใหม่  ทำให้คลินิกสามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ครบถ้วน

 

 

ประวัติการรักษา

ระบบนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะแพทย์สามารถเช็คประวัติคนไข้แบบกดปุ่มเดียว จะแสดงประวัติของคนไข้ทุกครั้งที่มารับการรักษา (All Visit) หรือแพทย์จะเรียกดูเป็นช่วงเวลาก้ได้  โดยแต่ละครั้งจะมีเส้นขีดแยกกันอย่างสวยงาม และอ่านง่าย   นอกจากนี้ยังสามรถแสดงภาพที่เก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็น X-ray / Ultrasound / ผลแล็บ PDF เป็นต้น

 

ระบบการสแกน OPD Card เป็นระบบที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เพราะ สะดวก ง่าย รวดเร็ว และเป็นหลักฐานทางการได้ นอกจากนี้ แพทย์ที่ไม่ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้กระดาษและสแกนเก็บไว้ได้เข่นกัน  การทำส่วนนี้ทางคลินิกต้องมีเครื่องสแกน โดยอาจทำก่อนปิดคลินิก หรือ เวลาว่างก็ได้ ประวัติเหล่านี้จะถูกบันทึกแนบกับการมารักษาของคนไข้แต่ละครั้ง ซึ่งแพทย์จะสามารถเลือกกดไฟล์แนบนี้มาดูย้อนหลังได้  ไฟล์ที่ใช้แนบไม่จำเป็นต้องมาจากการสแกนเท่านั้น  แต่สามารถนำเข้าไฟล์อื่นๆ เช่น ไฟล์ PDF / JPEG / DICOM File/ Ultrasound / ผลแล็บที่เป็น PDF / ฯลฯ

 

ระบบเก็บค่ารักษา & จัดยา

 • ระบบการเงิน จะสรุปยอดค่ารักษา ของคนไข้แต่ละราย
 • ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 • ระบบพิมพ์ใบเสร็จแบบแจกแจง
 • ระบบพิมพ์ฉลากยา
 • ระบบพิมพ์ใบรับรองแพทย์ กรณีแพทย์มอบหมายให้ทางการเงินเป็นผู้พิมพ์
 • ระบบการพิมพ์ที่อยู่จัดส่งยาให้คนไข้กรณี Telemedicine
 • ระบบพิมพ์ใบสั่งยาและวิธีใช้ยาแบบรวม
 • ระบบพิมพ์ใบนัดคนไข้
 • ระบบพิมพ์บาร์โค้ดติดหลอดตัวอย่างเลือด (Lab Lable1) และ (Lab Label2)
 • ระบบชำระเงินแบบใหม่ มีรูปธนบัตร ผู้รับเงินสามารถกดที่ภาพธนบัตร ก็จะเป็นยอดเงินทันที ไม่จำเป็นต้องกรอกเป็นตัวเลข  เช่น ยอดชำระ 400 บาท กดที่รูปธนบัตร 100 บาท 4 ครั้ง หรือ กดที่รูปธนบัตร 500 บาท 1 ครั้ง (ระบบจะแสดงเงินทอน 100 บาทให้)

 

 

 

 

 

 

ระบบรายงาน สมบูรณ์แบบ

 

 • ระบบรายงานแบบ Dashboard สรุปรวม เปรียบเทียบรายเดือนให้ทราบถึงคนไข้ รายได้ ฯลฯ
 • ระบบรายงานคนไข้
 • ระบบรายงานรายได้
 • ระบบรายงานคลังยาและเวชภัณฑ์
 • ระบบรายงานการจ่ายยา /รับยา
 • ระบบยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ / ใกล้หมดอายุ / หมดอายุ
 • ระบบรายงานแพทย์ /ค่า DF
 • ระบบรายงาน CRM

 

ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์

 

 

 • รายการยาและเวชภัณฑ์
 • กำหนดราคา / วิธีใช้
 • รายงานยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ
 • รายงานยาที่ใกล้หมดอายุ
 • รายงานยาที่หมดอายุ
 • รายงาน บจ.
 • พิมพ์บาร์โค้ดติดที่ยาหรือเวชภัณฑ์
 • พิมพ์ใบราคา Tag Price
 • พิมพ์วิธีใช้ยา

 

 

ระบบ Telemedicine

 

 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://smartclinic.info/main/telemedicine