WorldMedic SmartClinic Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

  Phone: (66) 02-949-7816-20
  software@worldmedic.com

WorldMedic Information & Technology 
42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartClinic CC

 

SmartClinic CC New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกในบริษัทและโรงงาน ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC (Company Contract) ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป โดยเฉพาะสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN  

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC Plus ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป และโดยเฉพาะคลินิกที่มีคนไข้สวัสดิการบริษัทฯ ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ระบบต่างๆ เช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบแยกแผนกคนไข้ ระบบจัดกลุ่มคนไข้ด้วยระบบแถบสีเพื่อสะดวกในการแยกประเภท ระบบคัดคนไข้ออกนอกระบ ระบบทำแถบสีกับคนไข้ที่ต้องระวัง ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน
 


เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสำหรับ SmartClinic CC (Company Contract) โดยเฉพาะ โดยคลินิกสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท สามารถกำหนดได้ที่หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > แผนกคนไข้ ดังรูป เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว รายการ แผนก / สังกัด / บริษัท จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มาลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทแผนก / สังกัด / บริษัท ได้เช่นกัน
ส่ง SMS หมายถึง เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย วันเกิด วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง หมายถึง ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ หมายถึง เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง หมายถึง ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password หมายถึง รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send หมายถึง ส่งข้อความ

หมายเหตุ ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20 Call Center 02-949-7806

ส่ง Email หมายถึง คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์ ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่ ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่า


ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง ครั้งจึงจะได้ยา ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้ ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์

ใบรับรองแพทย์มีให้เลือก แบบ และ ใบรับรองตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


ระบบการเงินที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และ แจกแจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และระบบส่วนลดแยกตามชนิด และประเภทของคนไข้ เช่น VIP มีส่วนลดของยา การรักษา มีส่วนลดกี่เปอร์เซนต์? ระบบการค้างชำระ ระบบพิมพ์ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

คลังยาและเวชภัณฑ์

รายงาน