Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

SmartClinic TM Plus New Edition 
ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิคแพทย์แผนไทย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ
 

 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิคแพทย์แผนไทย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ
 

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic TM  Plus ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์แผนไทย(Traditional Medicine)  และแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) และคลินิกทั่วไป ที่เพิ่มเติมระบบคอร์ส ทรีทเมนต์

ลงตำแหน่งการรักษา หรือ การฝังเข็ม

    แพทย์สามารถเลือกภาพเพื่อมาลงตำแหน่งการรักษาได้จาก  ภาพมาตรฐาน  ภาพของคนไข้ที่บันทึกไว้  หรือเลือกภาพในเครื่อง ส่วนกระดาษขาว หมายถึง การไม่เลือกภาพแต่เป็นการวาดภาพจากกระดาษขาว มีการลงข้อความกำกับการลงตำแหน่งการรักษา   ด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของเส้นปากกา สามารถเลือกขนาด เลือกสี ความหนาของเส้นได้  เมื่อต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกภาพ”    

หมายเหตุ     มีภาพตำแหน่งการรักษาให้ และ สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ 

ประวัติการรักษา

การเงิน

ในส่วนของค่ารักษาจะประกอบด้วย รายชื่อคนไข้ที่รอรับยาและจ่ายค่ารักษา  รายชื่อคนไข้ที่ค้างชำระเงิน  และส่วนของรายชื่อคนไข้ที่ชำระเงิน  ณ ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นรายการของคนไข้ที่ส่งมาจากห้องคนไข้  ห้องตรวจ  หรือห้องทรีทเมนท์   ซึ่งในกรณีที่คนไข้ยังไม่ได้รับการตรวจครบสามารถส่งกลับไปห้องตรวจใหม่  หรือส่งกลับไปยังห้องต่าง ๆ  ได้ โดยแพทย์ในห้องตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ในห้องทรีทเมนท์  สามารถดึงคนไข้กลับได้  และสามารถพิมพ์เอกสารต่าง  เช่น  ใบนัดคนไข้  ฉลากยา  ใบเสร็จรับเงิน  ใบสั่งยา  ใบรับรองแพทย์  และประกันสังคมได้   

ใบเสร็จรับเงิน

แบบ A4 และ สลิปใบเสร็จ

ใบแจกแจงการทำทรีทเมนต์

ดาวน์โหลด Trial Version ....ฟรี ที่นี่

 กดดาวน์โหลดที่นี่     http://www.downloadcenter.worldmedicdownload.info/file/5977Setup.EXE

 ***********************************************************************************************************************

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020