Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

  

ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC Plus ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป และโดยเฉพาะคลินิกที่มีคนไข้สวัสดิการบริษัทฯ ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ระบบต่างๆ เช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบแยกแผนกคนไข้ ระบบจัดกลุ่มคนไข้ด้วยระบบแถบสีเพื่อสะดวกในการแยกประเภท ระบบคัดคนไข้ออกนอกระบ ระบบทำแถบสีกับคนไข้ที่ต้องระวัง ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน

 


เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ออกแบบสำหรับ SmartClinic CC (Company Contract) โดยเฉพาะ โดยคลินิกสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท สามารถกำหนดได้ที่หมวดตั้งค่า > อื่นๆ > แผนกคนไข้ ดังรูป เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว รายการ แผนก / สังกัด / บริษัท จะปรากฏให้เลือกเมื่อคนไข้มาลงทะเบียนใหม่หรือมีข้อมูลอยู่แล้วก็สามารถอัพเดทแผนก / สังกัด / บริษัท ได้เช่นกันส่ง SMS หมายถึง เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดย คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย วันเกิด วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง หมายถึง ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ หมายถึง เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง หมายถึง ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password หมายถึง รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send หมายถึง ส่งข้อความ

หมายเหตุ ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20 Call Center 02-949-7806

ส่ง Email หมายถึง คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์ ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่ ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่า


ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง 3 ครั้งจึงจะได้ยา 1 ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง 4 แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ 1 แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้ ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์

ใบรับรองแพทย์มีให้เลือก 6 แบบ และ ใบรับรองตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


ระบบการเงินที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว และ แจกแจงค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และระบบส่วนลดแยกตามชนิด และประเภทของคนไข้ เช่น VIP มีส่วนลดของยา การรักษา มีส่วนลดกี่เปอร์เซนต์? ระบบการค้างชำระ ระบบพิมพ์ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

คลังยาและเวชภัณฑ์

รายงาน

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020