Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      FAQ  
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
SmartClinic Group
SmartClinic 4 Plus XL  
SmartClinic 4 Plus X- 2018  
SmartClinic Nice 5.0  
SmartClinic Plus Rx  
SmartClinic 5.0 Lite  
SmartClinic Nice 5.0 Lite  
SmartClinic Nice AIO  
SmartClinic Nice BPC  
SmartClinic Opthalmo  
SmartClinic3 Plus  
SmartClinic MC  
SmartClinic Nice NW  
SmartClinic 4 Plus  
SmartClinic Xtra  
SmartClinic 4.0 SC  
SmartClinic-PED  
SmartClinic PP  
SmartClinic Poly 5.0  
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic ENT  
SmartClinic OPT  
SmartClinic Cardio  
SmartClinic CC Group
SmartClinic CC  
SmartClinic CC Plus  
SmartClinic CC XPlus  
SmartClinic CC Xtra  
SmartClinicNice-Series
SmartClinicNice Plus  
SmartClinicNice BPC  
SmartClinicNice XPlus  
SmartClinicNice XTra  
SmartClinic TM Series
SmartClinic TM  
SmartClinic TM Plus  
SmartClinic Poly Clinic
SmartClinic Poly 5.0  


 
 
 
 


1 ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง ?
2 หากต้องการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดต้องทำอย่างไร ?
3 ซอฟต์แวร์นี้ใช้ต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้หรือไม่ ?
4 อยากใช้กระดาษฉลากยาต่อเนื่อง ต้องทำอย่างไร ?
5 สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างไร ?
6 หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก็ชั่นบางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งานทำได้หรือไม่ ?
7 การกำหนดสิทธิ์ มีประโยชน์อย่างไร และ ทำได้อย่างไร ?
8 ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพได้หรือไม่ ?
9 สามารถใช้กับกระดาษลาเบลยาแบบต่อเนื่องได้หรือไม่ ? และจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ?
10 หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
11 หากเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอยู่ แล้วจะมาใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำได้หรือไม่ อย่างไร ?
12 หากต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ เพราะมีหลายสาขา ทำได้หรือไม่ ?
13 ลงโปรแกรมแล้วใช้รหัสบาร์โค้ดไม่ได้ ?
14

สำหรับSmartClinic 3.0 - 3.0 Plus ไม่ต้องการใส่รายละเอียดในบิลให้คนไข้ ?

15 ม่ต้องการให้คนไข้เห็นชื่อรายการยาที่จ่ายในบิล ?
16 ทำอย่างไรถ้าต้องการตั้งรหัสคนไข้เอง  โดยไม่ต้องให้ซอฟต์แวร์กำหนดแบบอัตโนมัติให้?
17 ถ้าต้องการสำรองข้อมูลต้องทำอย่างไร?
18 การดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน ต้องทำอย่างไร?
19 ข้อมูลตรวจรักษา มีประโยชน์อย่างไร?
20 ข้อมูลแล็บมีไว้ทำไม?
21 ใบรับรองแพทย์มีกี่แบบ?
22 มีระบบ ICD-9  ICD-10ด้วยหรือไม่?
23 หากต้องการ สำรองข้อมูลไว้จะทำอย่างไร?  ป้องกันไว้ว่าหากเครื่องติดไวรัสหรือฟอร์แมทเครื่องใหม่ จะทำให้ข้อมูลคนไข้หายหมด?
24 ซอฟต์แวร์เมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว หากซื้อชุดจริงมาใช้ข้อมูลเก่าที่กรอกไว้แล้วจะหายหรือไม่?
25 ซอฟต์แวร์นี้มีระยะเวลาใช้งานหรือไม่ หรือว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีพ?
26 สามารถใช้กับ Windows XP Service Pack 2ด้หรือไม่?
27 เมื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้งานแล้ว   หากเครื่องมีปัญหาต้องฟอร์แมทใหม่ จะขอรหัสใหม่ได้หรือไม่?
28 ซอฟต์แวร์นี้มีกำหนดระยะเวลาใช้งานหรือไม่ และมีค่า Maintenance หรือไม่?
29 ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?
30 สำหรับ SmartClinic 4 / Xtra / SC / Opthalmo / Nice / Lite 
รูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์สามารถต่อเป็นแบบใดได้บ้าง?

1.       ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้งานได้กับ Windows XP /  Vista / 7


 2.       หากต้องการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่ไดรเวอร์ใดๆ เพิ่มเติมอีก เป็นระบบ Plug & Play


3.       ซอฟต์แวร์นี้ใช้ต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ได้ออกแบบมาสำหรับการอัพเกรดเพื่อเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิรค์  โดยฐานข้อมูลของคนไข้สามารถทำงานต่อได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูล  ซึ่งคลินิกต่างๆ เมื่อมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มห้องตรวจก็สามารถเพิ่มเติมเชื่อมต่อแบบเครื่องเดียวให้เป็นแบบเน็ตเวิรค์ได้  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ระบบให้และรับวางระบบให้เสร็จ  จนสามารถใช้งานได้


 4.       อยากใช้กระดาษฉลากยาต่อเนื่อง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้   บริษัทฯได้จัดทำฉลากยาต่อเนื่องไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับซอฟต์แวร์นี้  ดังนั้น คลินิกต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้จากบริษัทฯ รวมถึง อุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ เช่น ลิ้นชักอัตโนมัติ  เครื่องอ่านบาร์โค้ด  เครื่องพิมพ์   เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ฉลากยามี 2 แบบคือ 

Dot Matrix: LQ300++

ข้อดี-ข้อเสีย

ข้อดี
 • ราคาไม่แพง
 • ราคาผ้าหมึกไม่แพง
 • ทนทานและใช้งานกระดาษอย่างอื่นได้เช่น A4 A5 เป็น

ข้อเสีย

 • เสียงดัง
 • พิมพ์ช้ากว่าเลเซอร์
 • ตัวอักษรไม่ชัด
 • ใช้พิมพ์บาร์โค้ดได้แต่อ่านไม่ได้เพราะไม่ชัด

Laser: TSC245+

ข้อดี-ข้อเสีย

ข้อดี
 • พิมพ์ฉลากยาได้อย่างรวดเร็ว และเงียบ
 • ตัวอักษรคมชัด พิมพ์บาร์โค้ดได้ ทำบัตรคนไข้ และบาร์โค้ดยาได้
 • ทนทานและรับประกัน 3 ปี

ข้อเสีย

 • ราคาสูงกว่าดอทเมทริกซ์
 • ผ้าหมึกราคาสูงกว่า
 • ใช้สำหรับพิมพ์ฉลากยา บาร์โค้ด ฉลากอื่นๆได้แต่พิมพ์ A4 A5 ไม่ได้


 5.       สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างไร ?

ตอบ   สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์นี้  กำหนดอย่างต่ำควรเป็นเครื่อง Pentium III 900 Mhz และ RAM 512 MB ขึ้นไป  ซึ่งหากต้องการให้เร็วขึ้น ก็เพิ่มสเปกเครื่องและ RAM ได้ ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก  ซอฟต์แวร์นี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Base) หากท่านใช้เครื่อง MAC ท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้โดยการรันวินโดว์บนระบบ MAC โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเช่น  VMWARE / BootCAMP (ติดมากับเครื่อง MAC เลย) / Parallel  เป็นต้น

Windows Mac OSX


 6.       หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก็ชั่นบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการค้นคว้าและออกแบบมาโดยเก็บข้อมูลมาสร้างเป็นฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในคลินิก หากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นที่นอกเหนือจากที่มีอยู่  ก็จะต้องเป็นระบบปรับแต่งเพิ่มเติม (Tailor-Made) ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   แต่หากบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมหรือเสริมขึ้นเพื่อให้ซอฟต์แวร์สมบูรณ์มากขึ้น  ทางบริษัทฯ จะนำขึ้นไปไว้ที่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดมาอัพเดทซอฟต์แวร์ของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ


 7.       การกำหนดสิทธิ์ มีประโยชน์อย่างไร และ ทำได้อย่างไร ?

ตอบ     ระบบบริหารงานภายในคลินิค ในบางครั้งแพทย์เองต้องการจำกัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ หรือแพทย์ท่านอื่นๆ ให้มีสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลได้บางส่วน เนื่องจากข้อมูลบางอย่างแพทย์ผู้ที่บริหารคลินิค ไม่ต้องการเปิดเผยให้กับบุคคลภายอื่นทราบ ดังนั้น ระบบซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิก จึงได้ทำระบบการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละท่านได้ โดยผู้ที่เข้าใช้ที่มี Username ต่างๆ จะมีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกันได้ เช่น เจ้าหน้าที่หน้าห้อง มีสิทธิ์เข้าใช้เพียง "คนไข้" และ "ค่ารักษา" เท่านั้น  ซึ่งการกำหนดสิทธิ์แบบนี้ ทำได้อย่างง่ายๆ ดังรูป นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังได้มีระบบบันทีกการเข้าใช้งานของ user แต่ละรายได้ ทั้งเวลาเข้า และออก ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามหรือควบคุมการทำงานคลินิคได้เป็นอย่างดี ระบบการจำกัดสิทธิ์นี้ เป็นฟังก์ชั่นหนึ่ง ของซอฟต์แวร์ สมาร์ทคลินิก ที่ได้จำลองแบบมาจากระบบบริหารโรงพยาบาลที่จำกัดสิทธิ์ในแต่ละแผนก ซึ่งเราได้ย่อส่วนและนำมาบรรจุไว้ภายในซอฟต์แวร์นี้แล้ว


 8.       ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพได้หรือไม่ ?

ตอบ  ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพ (สมาร์ทอิมเมจ) ได้ 100%  โดยหากท่านที่ใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกเวอร์ชั่น 3.0  ซอฟต์แวร์เก็บภาพจะรวมอยู่ในหน้า ตรวจรักษา ทันที(Plug-in)  หรือหากเป็นสมาร์ทคลินิก เวอร์ชั่น 2.0 ก็จะแสดงไอคอนแยกที่หน้าเดสก์ทอปให้ แต่เป็นการแยกส่วนการทำงาน


คลิกเพื่อศึกษาข้อมูลซอฟต์แวร์ SmartImage 3.0 Plus >>>


 9.        สามารถใช้กับฉลากยาแบบต่อเนื่องได้หรือไม่ ? และจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ?

ตอบ   นอกจากระบบรายงานผลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  สมาร์ทคลินิกยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบการ Label ยาแบบต่อเนื่อง โดยใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix เพื่อความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ตรวจและเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเขียนบนซองยา และ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลได้เป็นอย่างดี  กระดาษ Label ยาแบบต่อเนื่องนี้ บริษัทฯ ได้สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลและขนาดของซองยาและขวดยา ของแพทย์ ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และมีรายละเอียดต่างๆ ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เอง   กระดาษต่อเนื่อง คลินิคที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ฟรี โดยไม่คิดค่าจัดส่ง เพื่อบริการสำหรับคลินิคทั่วประเทศ


 10.    หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

ตอบ     หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ บริษัทฯจะคิดค่าเชื่อมต่อ โดยคิดต่อเครื่องซึ่งค่าใช้จ่ายจะไม่สูงกว่าการซื้อแบบแยก  ดังนั้น แนะนำสำหรับแพทย์ที่วางแผนว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายคลินิก ก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบเน็ตเวิรค์ไว้ก่อนเลยจะดีกว่า


 11.    หากเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอยู่ แล้วจะมาใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ   บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากแพทย์ผู้ใช้จะเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์นี้  โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะทำการตรวจสอบและทำการดึงข้อมูลเก่าของคนไข้ในโปรแกรมตัวเก่ามาเพื่อให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกให้  ซึ่งบางส่วนอาจดึงได้ไม่หมดเพราะข้อมูลที่แตกต่างกัน  แต่จะให้คำแนะนำ และ หากข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูลให้ใหม่ ในกรณีที่ดึงข้อมูลมาไม่ได้เลย  ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำจนสามารถใช้งานได้


 12.    หากต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ เพราะมีหลายสาขา ทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็น my SQL ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และรับส่งข้อมูลกับคลินิกสาขาย่อยในแต่ละแห่งได้  เช่น ข้อมูลคนไข้ในแต่ละสาขา, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลยา ฯลฯ ที่จะต้องส่งมารวมไว้ที่คลินิกแม่ข่าย ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเขียนซอฟต์แวร์แบบออนไลน์เชื่อมต่อให้ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


13. ลงโปรแกรมแล้วใช้รหัสบาร์โค้ดไม่ได้ ?

ภายในแผ่นซีดีรอมที่ท่านได้รับ จะมีฟอนต์รหัสบาร์โค้ด 39 ซึ่งท่านสามารถ ลงได้ดังนี้
 1. Control Panel
 2. Font
 3. Install New Font
 4. เลือกไดร์ฟที่มีซีดีรอม
 5. เลือกที่ฟอนต์รหัส 39

14. สำหรับSmartClinic 3.0 - 3.0 Plus ไม่ต้องการใส่รายละเอียดในบิลให้คนไข้ ?

 • แพทย์สามารถใส่ค่ารักษาในช่องค่ารักษาได้ทันที ช่องนี้ทีมงานได้พัฒนาทำเป็นค่า Doctor Fee แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น " ค่ารักษา" และกรอกค่ารักษาได้ทันที  ส่วนค่าอื่นๆ ก็ให้มารวมกันไว้ที่ค่ารักษา
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ค่ารักษา"


15.ไม่ต้องการให้คนไข้เห็นชื่อรายการยาที่จ่ายในบิล ?

 • แพทย์สามารถเข้าไปที่ สต๊อกยา และไปเพิ่มข้อมูลที่ชื่อ "ค่ายา" และเวลาจ่ายยา ระบบชื่ออัตโนมัติก็จะขึ้นมาให้เลือก ก็ให้เลือกที่ "ค่ายา" ซึ่งจะมีค่าเป็น ราคายา และ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่ายา ก็กลับเข้าไปที่หน้าสต๊อกยาเพื่อเป็นแปลงราคา หรือ คลิ๊กขวาเพื่อเพิ่มตัวคูณได้


16.ทำอย่างไรถ้าต้องการตั้งรหัสคนไข้เอง  โดยไม่ต้องให้ซอฟต์แวร์กำหนดแบบอัตโนมัติให้?

 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้แพทย์สามารถกำหนดรหัสคนไข้ได้เอง
  หรือให้เครื่องกำหนดแบบอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งท่านจะแปลกใจในความสามารถจดจำรหัสคนไข้ได้ ซึ่งเมื่อท่านกำหนดสลับไปสลับมา เครื่องก็จะสามารถจำรหัสคนไข้คนสุดท้ายได้
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"17.ถ้าต้องการสำรองข้อมูลต้องทำอย่างไร?

 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบการสำรองข้อมูล โดยท่านเพียงสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูลไว้ก่อน
  โดยใช้
  Explorer หลังจากนั้น เข้าไปใน"ตั้งค่า" และเลือกแฟ้มสำรองข้อมูล ท่านก็สามารถเลือกโฟลเดอร์นั้นในการสำรองข้อมูลไว้ได
  ้เวลาเรียกกลับมาใช้งานต่อไป
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"18.การดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน ต้องทำอย่างไร?

 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบการดึงข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานใหม่ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะดึงส่วนใดของข้อมูลบาง ซึ่งส่วนมากก็จะดึงกลับมาหมด(ทั้งหมด) โดยการเลือกโฟลเดอร์ที่ท่านได้สำรองข้อมูลเอาไว้หลังจากนั้นกดปุ่มเลือก ข้อมูลที่สำรองไว้ก็จะถูกดึงกลับเข้ามาทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"19.ข้อมูลตรวจรักษา มีประโยชน์อย่างไร?

 • ข้อมูลตรวจรักษามีประโยชน์คือ แพทย์สามารถกรอกอาการ, หรือข้อความต่างๆ ที่ใช้บ่อยๆ ทั้งชื่อ Technical Term ต่างๆ ที่ต้องการใช้ ซึ่งข้อความเหล่านี้จะปรากฏให้โดยอัตโนมัติในหน้าตรวจรักษา ทำให้แพทย์ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ซ้ำๆ ทำให้ประหยัดเวลา และ สะดวกสบายเพียงเลือกข้อความเหล่านั้น ก็จะปรากฏลงไปในช่องแต่ละช่องทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"20.ข้อมูลแล็บมีไว้ทำไม?

 • ข้อมูลแล็บ ได้ถูกพัฒนาไว้สำหรับ ให้แพทย์สามารถกำหนดแล็บที่คลินิกมีหรือสามารถส่งตรวจได้ และสามารถกำหนดราคาแล็บแต่ละชนิดได้ และสามารถนำมาคำนวณรวมกับค่ารักษาได้ทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"21.ใบรับรองแพทย์มีกี่แบบ?

ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
เพื่อให้แพทย์เลือกได้และสามารถเพิ่มรูปภาพของคนไข้หรือสัญลักษณ์ของ
คลินิกได้ทำให้สะดวกและรวดเร็วมาก


22.มีระบบ ICD-9  ICD-10ด้วยหรือไม่?

 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบ > ICD-9  ICD-10 
 • ระบบนี้จะทำให้แพทย์มีความสะดวกและรวดเร็วและไม่ต้องเปิดคู่มือต่างๆ เพราะมีระบบค้นหา(Key word) ไว้ให้เสร็จสรรพ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลได้23.หากต้องการ สำรองข้อมูลไว้จะทำอย่างไร?  ป้องกันไว้ว่าหากเครื่องติดไวรัสหรือฟอร์แมทเครื่องใหม่ จะทำให้ข้อมูลคนไข้หายหมด?

ซอฟต์แวร์ SmartClinic  มีระบบสำรองข้อมูลไว้ให้แพทย์สำรองได้ทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ก็ได้  โดยจะสำรองเป็น ZIP File วิธีการสำรองข้อมูล  มีดังนี้

ขั้นตอนการสำรองข้อมูล
 

 1. กดปุ่ม " เปิดโปรแกรมสำรองข้อมูล" จากนั้น โปรแกรมสำรองข้อมูลจะแสดงขึ้นมา ประกอบด้วย 3 หน้าจอหลักคือ "Backup Database" " Restore database" และ Delete backup file"
 2. การสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ SmartClinic 3.0 ให้เลือกที่หน้าจอ "Backup database" จากนั้น เลือก Path เป็น C:\mysql\data จากนั้นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน Path C:\mysql\data จะแสดงออกมา
 3. ให้เลือกโฟล์เดอร์ที่ชื่อ "Clinic4" จากนั้นให้กดปุ่ม "Backup database"
 4. เมื่อกดปุ่ม "Backup database" แล้วโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลและหากมีหน้าจอสีดำขึ้นมา กรุณาอย่าปิดหน้าจอนั้น  เนื่องจากหน้าจอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำรองข้อมูล
 5. เมื่อโปรแกรมสำรองข้อมูลทำงานเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบเองว่า ได้ทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว
 6. เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้ปิดโปรแกรมสำรองข้อมูล ถือเป็นการเสร็จสิ้นการสำรองข้อมูล

ส่วนในกรณีที่ต้องการ ดึงไฟล์ที่สำรองไว้กลับคืนก็สามารถเลือกที่แฟ้ม "กู้คืนข้อมูล" จากนั้นเมื่อกดปุ่ม"เปิด โปรแกรมกู้คืนข้อมูล" ให้เลือกไฟล์ ZIP ที่ได้สำรองไว้ เพื่อนำกลับมาใช้โดยเลือกที่ไฟล์นั้น และกดปุ่ม "Restore database"  ข้อมูลที่สำรองไว้ก็จะถูกดึงกลับมาใช้งานกับซอฟต์แวร์ได้ดังเดิม 

หมายเหตุ

การสำรองไฟล์ข้อมูลแต่ละครั้ง จะไม่ทับกัน เพราะซอฟต์แวร์จะใส่วันที่ที่ทำการสำรอง ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า หากข้อมูลเกิดสูญหาย สามารถดึงข้อมูลที่ได้สำรองไว้กลับมา ได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้กับไฟล์

ในกรณีที่ต้องการนำไฟล์ที่สำรองไว้ มาเก็บไว้ในแผ่นซีดีรอมหรือ เก็บไว้ในไดรฟ์อื่นๆ ที่ไม่ใช้ไดร์ฟ C:  เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลอีกขั้นหนึ่ง  โดยสามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อ  C:\SmartGroup\SmartBackupRestore\Backup\   ดังรูป

ท่านจะเห็นไฟล์ที่ได้สำรองไว้แต่ละช่วงเวลา และสามารถเลือกดึงข้อมูลกลับมาใช้งานได้ โดยอาจเลือกไฟล์ที่อัพเดทที่สุด เพื่อข้อมูลจะได้อัพเดทมากที่สุด หากต้องการก๊อปปี้เก็บไว้ในเครื่องอื่นก็สามารถก๊อปปี้มาไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ นำมาบันทึกเก็บไว้ในแผ่นซีดีเก็บไว้ได้ 24.ซอฟต์แวร์เมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว หากซื้อชุดจริงมาใช้ข้อมูลเก่าที่กรอกไว้แล้วจะหายหรือไม่?

     หากท่านที่ใช้ชุดทดลองใช้และได้กรอกข้อมูลต่างๆ ไว้แล้ว และ ชุดทดลองหมดระยะเวลา เมื่อซื้อชุดจริงก็สามารถลงทับไปได้เลย และ ข้อมูลต่างๆ ก็จะอยู่ครบเช่นเดิม และ สามารถใช้งานต่อไปได้


25.ซอฟต์แวร์นี้มีระยะเวลาใช้งานหรือไม่ หรือว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีพ?

     ซอฟต์แวร์นี้ ไม่มีระยะเวลาหมดอายุ ท่านสามารถใช้งานได้ตลอด  หากมีเวอร์ชั่นออกมา หากท่านต้องการฟีเจอร์ที่มากับชุดใหม่ก็สามารถอัพเกรดได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่จะถูกกว่า ซื้อเวอร์ชั่นใหม่ทั้งชุด และ ข้อมูลเก่ายังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม  ส่วนการอัพเดทที่บริษัทฯเห็นว่าจำเป็นและเพิ่มเติมให้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ฟรี  ..โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทราบเป็นระยะ 


26.สามารถใช้กับ Windows XP Service Pack 2ด้หรือไม่?

สามารถใช้ซอฟต์แวร์ SmartClinic เชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 โดยศึกษาจาก http://www.software.worldmedic.com/techsp2n.php


27.เมื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้งานแล้ว   หากเครื่องมีปัญหาต้องฟอร์แมทใหม่ จะขอรหัสใหม่ได้หรือไม่?

ได้ครับ แต่ต้องให้ฝ่าย Technical Support บันทึกข้อมูลไว้ครับ28.ซอฟต์แวร์นี้มีกำหนดระยะเวลาใช้งานหรือไม่ และมีค่า Maintenance หรือไม่?

ซอฟต์แวร์ SmartClinic ไม่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน หรือ ผู้ใช้สามารถใช้ได้ตลอดชีพ ค่าMaintenance ขึ้นกับคลินิคแพทย์แต่ละแห่งว่าจะให้ทางบริษัทฯดูแลให้ด้วยหรือไม่


29.ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?

ปกติซอฟต์แวร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปจะมีการล๊อกผู้เข้าใช้ไว้ตามลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ซื้อไปใช้  เช่น เมื่อกำลังใช้งานซอฟต์แวร์อยู่เครื่องแม่ข่ายจะถูกบันทึกว่า มีเครื่องลูกข่าย 1 เครื่องกำลังล๊อกอินเข้ามาใช้งานอยู่ ซึ่งหากเป็นซอฟต์แวร์แบบ 2 เครื่อง (Network 2 เครื่อง) ก็จะล๊อกไว้ว่า  อนุญาตให้มีเครื่องลูกข่ายเข้ามาเชื่อมได้ 1 เครื่อง  ดังนั้น  หากมีกรณีที่เครื่องแม่ข่ายปิดกะทันหัน เช่น ไฟดับ  ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายยังไม่ได้ลบการล๊อกอินออก ทำให้การบันทึกผู้ใช้ยังค้างอยู่ในซอฟต์แวร์แม่ข่าย  เมื่อเปิดเครื่องแม่ข่ายขึ้นมาใหม่  ทำให้เครื่องแม่ข่ายแจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ครบแล้ว 

วิธีแก้คือ......ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้.กดที่นี่.....  โดยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ Double Click ที่ไฟล์นี้ (ก่อน Double Click ให้ปิดซอฟต์แวร์ สมาร์ทคลินิกก่อน) เมื่อเสร็จแล้ว จะได้รับไฟล์ที่ UNZIP แล้ว 3 ไฟล์ ให้ก๊อปปี้ทั้ง 3 ไฟล์นี้ไปวางไว้ที่ไดเรคตอรี่ดังกล่าวด้านล่างนี้  และให้เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาทำงานเหมือนเดิม

C:\ mysql \ data \ clinic4 \30.สำหรับ SmartClinic 4 / Xtra / SC / Opthalmo / Nice / Liteรูปแบบการใช้งานซอฟต์แวร์สามารถต่อเป็นแบบใดได้บ้าง?

การใช้งาน SmartClinic สามารถใช้งานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการและแผนกต่างๆ ของคลินิก และสามารถเพิ่มเติมจุดได้ไม่จำกัด ระบบจะใช้เป็นแบบ Client-Server เชื่อมต่อหากันได้ทั้งแบบสายแลน และ ไวเลสแลน


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>> 


 
  SmartClinic – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020